Cliquez pour fermer
Mijn account
Terug
Mijn account
Uw wachtwoord werd u per e-mail toegezonden. Raadpleeg uw inbox en meld u opnieuw aan! Aanmelden
Enkel betaling met bankkaart bij cora drive
Volgend openingsuur voor de afhaling van goederen voor Anderlecht op 09-08 om 11:00
Mijn winkelmandje
Encore + d’économies ? 3 offres peuvent vous intéresser

Algemene verkoopvoorwaarden

SITE EDITOR / VERKOPER: cora nv

met maatschappelijke zetel gevestigd te Rue de Capilône 10, 6220 Heppignies

BTW-BE-0402.537.726 – RPR Charleroi

 

 

LAATSTE BIJWERKING: 06/10/2016

 

Inleiding

Cora nv, met maatschappelijke zetel te 6220 HEPPIGNIES, Rue de Capilône 10, BTW-BE-0402.537.726, RPR Charleroi, hierna “Cora” of “de Verkoper” genoemd, is een groothandelsvennootschap die actief is in de verkoop van food- en non-foodproducten van alle aard.

Cora verkoopt deze producten op afstand via haar website https://www.coradrive.be (hierna de “Site” genoemd). De Site is eveneens toegankelijk via de site https://www.cora.be.


Cora stelt alles in het werk om de site 24 uur per dag, 7 dagen per week en het hele jaar toegankelijk te maken voor de Klant, behalve bij onderhoudswerkzaamheden. De technische storingen die verband houden met andere webactiviteiten dan die die rechtstreeks ten dienste zijn van de site, kunnen haar niet worden tegengeworpen.

Contact:

 • Coradrive Woluwe, Gemeenschappenlaan 101, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe: R90-wo@cora.be +32 2 778 18 18
 • Coradrive Rocourt, chaussée de Tongres 269, 4000 Liège : R90-ro@cora.be +32 4 247 92 89
 • Coradrive Hornu, route de Mons 163, 7301 Hornu: R90-ho@cora.be +32 65 710 333
 • Coradrive Messancy, route d’Arlon, 6780 Messancy: R90-ms@cora.be +32 63 382 508

 

Telefonisch bereikbaar van maandag tot zaterdag, behalve op feestdagen, van 9.00 u tot 19.00 u.

 

Artikel 1: Algemeenheden

 

Voor alle niet-bederfbare producten heeft de consument het recht cora ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstovereenkomst.

 


Deze Algemene Voorwaarden willen de modaliteiten van de verkoop op afstand van goederen en diensten tussen cora en de Klant beschrijven en stellen de voorwaarden vast voor het gebruik van de website www.coradrive.be. Ze bevatten alle rechten en verplichtingen van de Partijen.

1.1 Volledige rechtsbekwaamheid van de Klant

Volgens de Algemene Voorwaarden is een Klant elke natuurlijke persoon die minstens 18 jaar is of over de toestemming beschikt van de gerechtigde persoon op de datum van de validering van zijn bestelling. De Klant is een consument die zijn bestelling plaatst op de Site en deze komt ophalen in een van de in België gelegen ophaalpunten of die de bestelling, voor sommige welbepaalde geografische zones, laat leveren via een partner van CORA.


Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden bij het aanmaken van zijn klantaccount en bij elke bestelling, erkent de Klant dat hij volledig rechtsbekwaam is om zich te verbinden op grond van de Algemene Voorwaarden.

De Klant erkent dat hij kennis genomen heeft van de Algemene Voorwaarden en verklaart uitdrukkelijk deze te aanvaarden en dit zodra de bestelling al dan niet op de site werd geplaatst. 

In deze zin aanvaardt de Klant zonder voorbehoud alle bepalingen van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere.   

1.2. Toepassingsgebied en duur van de Algemene Voorwaarden

 

De Algemene Voorwaarden zijn die die gelden op de Site op de datum van de validering van de bestelling door de Klant.


De Algemene Voorwaarden zijn geldig voor de duur die nodig is voor de levering van de bestelde goederen, tot het verstrijken van de waarborg ervan.  

 

Het feit dat Cora zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand om zich later op een van die Bepalingen te beroepen.

De Algemene Voorwaarden hebben geen betrekking op de levering aan huis. De Algemene Leveringsvoorwaarden van de partner waarnaar de Klant die dit soort bijkomende dienst wenst, zal worden doorverwezen, zullen van toepassing zijn voor het leveringsgedeelte. De Algemene Voorwaarden van cora blijven van toepassing voor het bestellingsgedeelte en de verkoop van de betrokken producten.

1.3. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

Cora behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die die gelden op de datum waarop de bestelling door de Klant werd geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden werden bijgewerkt op de datum die in de hoofding wordt vermeld. Deze uitgave vernietigt en vervangt de voorgaande versies.

De Klant wordt verzocht de Site regelmatig te raadplegen zodat hij op de hoogte is van de meest recente evoluties.

 

Artikel 2 – Voorwerp

 

Deze site heeft enkel als doel aan de klanten van de cora-hypermarkten de mogelijkheid te bieden om bestellingen te laten voorbereiden met betaling bij de ophaling van de goederen op de uitbatingszetel of de producten rechtstreeks online te kopen met onmiddellijke betaling. De verkoop wordt pas gesloten op het moment van de betaling van de goederen. De eigendomsoverdracht betreffende het (de) bestelde product(en) is afhankelijk van de integrale betaling van de prijs.

 

Indien de bestelling de normale behoeften van een gezin overschrijdt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling op te schorten en contact op te nemen met de Klant om verduidelijkingen te vragen. Indien de Klant geen afdoende waarborgen verstrekt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

 

Artikel 3: Productkenmerken en Prijzen

3.1 Raadpleging van de kenmerken van de producten

Cora vermeldt op haar Site de producten en hun beschrijvingen die de Klant toelaten vóór de definitieve bestelling kennis te nemen van hun wezenlijke kenmerken.

De foto’s en afbeeldingen op deze site worden enkel ter illustratie verstrekt en zijn niet contractueel bindend.

De productfiche is de enige contractuele bron, met uitsluiting van de presentatiefoto’s.

3.2. Beschikbaarheid van de producten/geldigheid van het aanbod

Cora stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het hele gamma van aangeboden producten beschikbaar is.        

Het aanbod van de producten en de prijzen op de Site is geldig zolang ze zichtbaar en beschikbaar zijn (= aanwezigheid van de knop “toevoegen aan mandje”) op de Site.


Er wordt echter verduidelijkt dat het feit alleen dat men een product aan het mandje toevoegt, niet gelijkstaat met de validering van de bestelling. Het product kan met andere woorden onbeschikbaar worden tussen het ogenblik van het toevoegen aan het mandje en de bevestiging van de bestelling door Cora. In dat geval zal de Klant zo snel mogelijk worden ingelicht over deze onbeschikbaarheid.

 

3.3 Prijzen

De prijzen van de producten die worden aangeboden op de Site worden vermeld in euro incl. btw. Ze zijn van toepassing bij de validering van de bestelling door de Klant en omvatten niet:

-de eventuele deelname in de verzendingskosten die als supplement wordt aangerekend in geval van levering aan huis en die wordt vermeld vóór de finale validering van de bestelling

-de eventuele bedragen van de kosten voor het voorbereiden en de kosten voor het verwerken van de bestelling ten laste van de gebruiker

-het bedrag van het statiegeld van het leeggoed  
 

De prijzen zijn onderworpen aan de Belgische btw en elke verandering van het wettelijke tarief van deze btw zal worden doorberekend in de prijzen van de producten die op de Site worden aangeboden, op de datum die bepaald wordt door de desbetreffende wet. De prijzen van de producten omvatten niet de communicatiekosten verbonden aan het gebruik van de Site of verbonden aan de eventuele kosten van de telefoonverbinding, die ten laste van de klant blijven.


In geval van gegevensinvoer-, druk- of berekeningsfout waardoor een prijs wordt vermeld die beduidend lager is dan de normaal aangerekende prijs, zal de klant de laagste prijs genieten, behalve indien die prijs duidelijk onwaarschijnlijk laag is, dit wil zeggen zonder enige band met de werkelijke waarde van het bestelde product. In dat geval zal de bestelling, zelfs als ze automatisch door Cora werd bevestigd, worden geannuleerd. De klant zal zo snel mogelijk worden ingelicht zodat hij, indien hij dit wenst, opnieuw een bestelling tegen de juiste prijs kan plaatsen.

 

Artikel 4 – Globale procedure

 

Elke persoon die gebruik wil maken van de Site, moet een inschrijvingsprocedure volgen om een gebruikersaccount aan te maken.

 

De gebruiker voert zijn onlinebestelling in op de website met naleving van de werkinstructies.

 

Hij kiest een beschikbaar tijdvak om de dag en het tijdvak voor de ophaling van de bestelling in de betrokken hypermarkt te bepalen.

 

Het “Overzicht van de bestelling” vermeldt altijd alle gegevens van het winkelwagentje (product(en), hoeveelheid, prijs), de eventueel toepasselijke kortingen, het bedrag van de kosten voor het voorbereiden en de kosten voor het verwerken van de bestelling ten laste van de gebruiker, het bedrag van het statiegeld, het totaalbedrag van de bestelling, het ophaalpunt en de datum waarop en het tijdvak waarin de bestelling ter beschikking zal worden gesteld.

 

De gebruiker kiest tussen onlinebetaling of betaling bij ophaling. Naargelang die keuze wordt de gebruiker gevraagd om op het icoon van de Site “Mijn bestelling betalen” of “Mijn bestelling afronden” te klikken en zijn betalingsverplichting te valideren.

 

De gebruiker krijgt een e-mail ter bevestiging van de bestelling met een bestelnummer.

 

De gebruiker begeeft zich naar het ophaalpunt op de gekozen dag en het gekozen uur, deelt het bestelnummer mee, controleert de bestelling, betaalt ze indien dat nog niet online gebeurd is en neemt ze in voorkomend geval mee.

 

Nadat een gebruikersaccount minstens 12 maanden niet werd gebruikt, behoudt cora zich het recht voor deze definitief te schrappen.

 

Voor sommige welbepaalde geografische zones kan de gebruiker eveneens de optie van levering aan huis kiezen. Hij zal in voorkomend geval worden doorverwezen naar de site van de partner.

 

Al die fases worden hierna in detail uiteengezet.

 

ARTIKEL 5: BESTELLING

 

5.1 Rubriek “Mijn account”

 

5.1.1 Aanmaken van de account “Mijn account”

Om aankopen op de Site te doen, moet de klant eerst een klantaccount aanmaken. Die moet uitsluitend op de Site worden aangemaakt:

- ofwel vóór enige aankoop door op de link “Mijn account” te klikken die zich boven aan de pagina’s van de Site bevindt,

- ofwel via de navigatiebalk onder aan de pagina,

- ofwel tijdens de bestelling, na de validering van het mandje en op het ogenblik van de identificatie van de Klant.

Om zijn account aan te maken, moet de Klant enerzijds zijn e-mailadres en een wachtwoord invoeren, dat de dag zelf van het aanmaken van de account moet worden bevestigd. Het wachtwoord van de gebruiker is een strikt persoonlijke en vertrouwelijke login. Elk verlies of het vergeten ervan moet zo spoedig mogelijk aan cora worden gemeld. De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van het gebruik van zijn account en dit tot bij de desactivering ervan.

 

Anderzijds zullen inlichtingen worden gevraagd aan de Klant om zijn inschrijving voort te zetten (aanspreekvorm, voornaam, naam, geboortedatum, e-mailadres, correct adres, postcode, telefoonnummer). De Klant verbindt zich ertoe echte en eerlijke informatie te geven en cora in te lichten over elke verandering ter zake. Een samenvatting van de verstrekte informatie wordt aangeboden aan de Klant. Die informatie is noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen en de commerciële relatie tussen cora en de Klant. Bijgevolg betekent het niet-verstrekken van de gevraagde informatie dat men afziet van het aanmaken van een account.

 

De accounts die werden aangemaakt op andere door cora nv beheerde onlineverkoopsites zijn niet/zijn verbonden met deze site. Elke update moet dus specifiek gebeuren voor elke site.

 

Cora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij de gegevensinvoer en de gevolgen die eruit zouden voortvloeien zoals een vertraging en/of een fout in de levering.

 

5.1.2 Gebruik van de account “Mijn account”

De Klant heeft de mogelijkheid de bestellingen op de Site te volgen in de rubriek “mijn account”. Het overzicht van de transacties tussen cora en de Klant kan op elk ogenblik worden geraadpleegd op de Site in de rubriek “mijn account”.

 

Wanneer de overeenkomst elektronisch wordt afgesloten, zorgt cora ervoor dat het document gedurende 7 jaar vanaf de datum van het afsluiten van de overeenkomst wordt bewaard. cora waarborgt op elk ogenblik de toegang tot dat document aan de Klant, indien deze daarom verzoekt.

 

5.1.3 Desactivering van de account “Mijn account”

In geval van de niet-naleving van de Algemene Voorwaarden door de Klant, behoudt cora zich het recht voor van rechtswege en zonder vergoeding de account van de Klant te desactiveren, zonder dat ze een opzeggingstermijn moet naleven, na verzending van een e-mail of een aangetekende brief met ontvangstbewijs die meer dan 30 dagen zonder gevolg gebleven is. Indien een Klant bedrog pleegt, zal de desactivering van rechtswege plaatsvinden, zonder opzegging, zonder formaliteiten en zonder vergoeding.

De Klant die zijn account wil desactiveren, dient dit aan cora te melden via e-mail of aangetekende brief met ontvangstbewijs die wordt gericht aan CORA NV “coradrive”, Rue de Capilône 10, 6220 Heppignies, België.

Cora verbindt zich ertoe de account te desactiveren binnen een termijn van maximaal 7 dagen vanaf de ontvangst van die brief.

 

 

5.2 Validering van de bestelling door de Klant

 

De Klant plaatst zijn bestelling overeenkomstig de aanwijzingen op de Site. De Klant kan de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan controleren en eventuele fouten verbeteren vooraleer hij de aanvaarding ervan bevestigt.

 

Zijn instemming wordt gerealiseerd door tweemaal te klikken (2 muisklikken).

- Met de 1e klik kan hij de producten van het mandje valideren nadat hij ze heeft gecontroleerd en indien nodig verbeterd;

- Met de 2e klik kan hij de bestelling definitief bevestigen nadat hij deze heeft gecontroleerd en indien nodig verbeterd.

 

Een niet-gevalideerde bestelling kan niet worden uitgevoerd. Het feit alleen dat men een product aan het mandje toevoegt, staat dus niet gelijk met de validering van de bestelling.

 

Cora beveelt de Klant aan een spoor te bewaren van de gegevens betreffende zijn bestelling op een papieren drager of op een betrouwbare informaticadrager.

 

De Klant erkent dat hij perfect werd ingelicht over het feit dat zijn instemming met de inhoud van de Algemene Voorwaarden geen schriftelijke handtekening vereist, voor zover de klant de producten en diensten die op de Site worden aangeboden online bestelt.

 

5.3 Wijziging van de bestelling

Na de validering van de bestelling door de Klant, kan deze worden gewijzigd of geannuleerd in de rubriek “Mijn bestellingen” of “Mijn account”. Er moet worden opgemerkt dat een bestelling niet gedeeltelijk kan worden geannuleerd.

 

Na de betaling kan geen enkele wijziging van de bestelling door de Klant in aanmerking worden genomen.

 

5.4 Bevestiging van de bestelling door cora

Cora bevestigt dat ze de bestelling van de Klant in aanmerking zal nemen, via de verzending van een automatische e-mail die alle informatie bevat die de Klant zal hebben meegedeeld en met name:

- de wezenlijke kenmerken van het bestelde product,

- de vermelding van de prijs incl. btw,

- in voorkomend geval, de moeilijkheden of het voorbehoud met betrekking tot de geplaatste bestelling.

 

Cora heeft in een procedure voorzien voor de controle van de bestellingen om de betalingen op afstand te beveiligen, evenals procedures en geautomatiseerde gegevensverwerkingen met als doel de fraudebestrijding bij de betalingen met een bankkaart door het opstellen van een analyseniveau van de verrichtingen (analyse van de bestelling) die met een bankkaart werden betaald.

Wanneer zich een niet-betaling voordoet wegens het bedrieglijke gebruik van een bankkaart, zullen de gegevens van de bestelling van de klant die met die niet-betaling verbonden is, worden opgenomen in een bestand ‘incident bij de betaling via bankkaart’. Een onjuiste verklaring of een onregelmatigheid kan ook aanleiding geven tot een specifieke behandeling.

 

Om deze controles uit te voeren beschikt cora bij betaling met een bankkaart over een termijn van twee (2) werkdagen vanaf de validering van de bestelling door de Klant om deze al dan niet te valideren.

 

Er wordt hier op gewezen dat in het kader van de ingestelde procedures voor fraudebestrijding bij betalingen met een bankkaart en om elk risico van identiteitsfraude te voorkomen, cora aan de Klant kan vragen bewijsstukken voor te leggen met betrekking tot zijn identiteit, woonplaats en/of houderschap van een bankrekening (dat van de rekening van de kaart die gebruikt werd voor de betaling). Die stukken moeten die van de Klant zijn. In dat geval zal de bestelling slechts bevestigd zijn vanaf de ontvangst en de validering van die stukken. De voorbereidingstermijn van de bestelling kan worden beïnvloed door enige vertraging bij het overmaken van die informatie. Wanneer die stukken niet binnen een termijn van vier (4) dagen (vanaf de datum van de verzending van de e-mail waarin de bewijsstukken worden gevraagd) worden overgemaakt, behoudt cora zich het recht voor de bestelling te annuleren en de Klant van wie geld zou zijn overgemaakt, terug te betalen. Zodra deze bevestigingstermijnen verstreken zijn, zal de bestelling worden geannuleerd.

 

cora behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren om wettige redenen en met name (zonder dat deze lijst beperkend is):

 •                         indien de bestelde hoeveelheden abnormaal hoog zijn in vergelijking met de normale kleinhandelshoeveelheden, dat wil zeggen hoeveelheden die gewoonlijk worden besteld door kopers die consumenten zijn
 •                         in geval van risico op bedrog
 •                         in geval van het herhaald niet aankopen (ophalen) van voorbereide bestellingen
 •                         in geval van het opzettelijk of niet-opzettelijk hacken van het systeem via de computer vanwaar de bestelling is uitgevoerd
 •                         in geval van weigering van de betalingsautorisatie vanwege de officieel erkende instellingen
 •  in geval van niet-betaling van een vorige levering
 • in geval van een betalingsgeschil dat in behandeling is
 • in geval van een probleem met betrekking tot de ontvangen bestelling, in geval van een onvolledige bestelling, een verwacht probleem met betrekking tot de levering van het product of wanneer een terugroepprocedure werd aangevat betreffende een of meerdere bestelde producten. cora zal de Klant hierover via e-mail inlichten

 

In dezelfde gevallen, met uitzondering van het laatste, behoudt cora zich het recht voor om de betrokken gebruikersaccount definitief te schrappen.

 

De geïnformatiseerde registers die in de computersystemen van cora worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijzen van de communicaties, bestellingen, ophalingen, betalingen enz. die tussen de partijen hebben plaatsgevonden.

 

 

ARTIKEL 6: BETALING

Op geen enkel ogenblik kunnen de ontvangen bedragen als aanbetalingen of voorschotten worden beschouwd. Enkel de volledige betaling wordt aanvaard.

 

6.1 Beschrijving van de betalingsmiddelen die beschikbaar zijn op de site

 

6.1.1 Bankkaart

Cora aanvaardt enkel de volgende bankkaarten en kredietkaarten: Bancontact, Maestro, Visa en Mastercard.

De betaling van de bestelling zal gebeuren op het ogenblik van de validering van de bestelling door de verkoper.

 

6.1.2 cora-betaalkaart

De transacties worden “contant” geboekt door Cetelem als aankopen die verricht worden in de cora-winkels volgens de bepalingen van de toepasselijke Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op onze site cora.be.

 

6.1.3 Beveiliging van de betalingsmiddelen

Alle bankverrichtingen worden op de Site uitgevoerd op een beveiligde manier. Cora maakt immers gebruik van het 3-D Secure-protocol van haar dienstverlener, die de informatie codeert om alle gegevens in verband met persoonlijke informatie en de betalingsmiddelen te beschermen. De bij het plaatsen van de bestelling meegedeelde informatie (kaartnummer en geldigheidsdatum) zal niet worden bewaard op de servers van de Verkoper.

Om veiligheidsredenen zal de Klant die informatie moeten meedelen bij elke nieuwe bestelling.

 

6.2 Betaling bij ophaling

 

De Klant garandeert cora dat het gebruikte betaalmiddel geldig is en niet voortvloeit uit een bedrieglijke transactie.

 

Indien een bestelling niet volledig door de Klant werd betaald, betaalt de Klant de prijs van zijn aankopen aan het coradrive-ophaalpunt op de betrokken uitbatingszetel op het moment van de ophaling van de bestelde producten. De in het betrokken ophaalpunt beschikbare betalingsmiddelen worden vermeld op de pagina van de site die een overzicht geeft van de bestelling van de Klant.

 

Het totaalbedrag dat moet worden betaald op het ogenblik van de ophaling, wordt vermeld op het overzicht van de bestelling. Na betaling wordt een kassaticket verstrekt op basis van de prijzen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

 

In geval van vermelding van zijn cora-kaart op het moment van zijn inschrijving zal de Klant getrouwheidsvoordelen genieten die gekoppeld zijn aan de cora-klantenkaarten volgens de toepasselijke voorwaarden. Hetzelfde geldt in geval van betaling met de cora-betaalkaart of in geval van voorlegging van zijn cora-kaart op het moment van de ophaling. De getrouwheidsvoordelen die cora aanbiedt voor verkopen in de winkels, gelden voor de bestellingen die worden voorbereid via deze site.

 

Indien een bestelling volledig of gedeeltelijk niet door de Klant werd betaald, behoudt cora zich met name het recht voor te weigeren een bestelling uit te voeren, alle lopende bestellingen te annuleren, te weigeren een levering te verrichten of de account van de Klant te schorsen.

 

 

6.4 Factuur/Leveringsbon

De factuur (leveringsbon) wordt opgemaakt bij elke ophaling en wordt op dat moment overhandigd. Ze kan door cora eveneens digitaal ter beschikking worden gesteld en de Klant gaat er door zijn bestelling mee akkoord.

De Klant heeft de mogelijkheid ze te downloaden en/of af te drukken via zijn klantaccount.

 

Artikel 7 – Producten

 

Elke betaling geldt als aanvaarding door de klant van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten. De foto’s, films, tekeningen enz. van de producten zijn slechts illustraties die informatief worden meegedeeld. De klanten worden uitgenodigd om de beschrijving van elk product te lezen om kennis te nemen van de kenmerken ervan en om voor uitgebreide informatie de etiketten van de producten te controleren bij de ophaling van hun bestelling en vóór elk verbruik of gebruik en om, in voorkomend geval, gebruik te maken van hun herroepingsrecht.

 

De producten die op de site worden voorgesteld, worden, tenzij anders vermeld, beschikbaar geacht in een voldoende grote hoeveelheid in het kader van de kleinhandel. Als echter, ondanks het nauwlettende toezicht van cora, een besteld product niet beschikbaar zou zijn, zal de klant daarover ten laatste op het ogenblik van de ophaling van zijn bestelling ingelicht worden. De rest van de bestelling zal hem ter beschikking worden gesteld zonder het ontbrekende product, dat hem niet zal worden aangerekend. Wanneer een gelijkaardig product in voorraad is, zal dat product aan de klant worden voorgesteld ter vervanging van zijn aanvankelijke keuze. Hij blijft vrij om het te aanvaarden of te weigeren.

De bestellingen worden voorbereid en opgedeeld in verschillende verpakkingen afhankelijk van het soort product. cora behoudt zich het recht voor om die opdelingen en/of verpakkingen te wijzigen.

 

Artikel 8 – Ophaling

 

Om de bestelde goederen op te halen, moet de klant zich aanbieden bij het coradrive-ophaalpunt op de betrokken uitbatingszetel, met het bestelnummer dat hem werd overgemaakt. Men kan aan de klant een identiteitsstuk vragen. De goederen worden ter beschikking gesteld van de klant op de datum en het uur die bij zijn bestelling werden opgegeven. Het is belangrijk om het uur van ophaling te respecteren: in geval men zich vroeger aanbiedt, wordt de voorbereiding van de bestelling niet gewaarborgd en in geval men zich te laat aanbiedt, verliest men de voorrang van behandeling.

 

De tijdvakken zijn beschikbaar per halfuur op de gebruikelijke openingsdagen van de hypermarkt onder voorbehoud van de volgende bepalingen:

 •             van maandag tot donderdag van 9.00 u tot 19.00 u, vrijdag van 9.00 u tot 20.00 u en zaterdag van 9.00 u tot 19.00 u (Elke uitbatingszetel is vrij om ruimere openingstijden te bepalen)
 •             ten vroegste 2 uur na de bevestiging van de bestelling (als ze werd geplaatst vóór 17.00 u), of de werkdag nadien (als ze werd geplaatst na 17.00 u)
 •             en tot maximaal 5 dagen na de bevestiging van de bestelling
 •             zodra een tijdvak volzet is, kan het niet meer worden gekozen

            buiten de periodes van inventaris waarin de betrokken uitbatingszetel uitzonderlijk gesloten is

 

Indien de producten niet worden gekocht en opgehaald na afloop van de vastgestelde ophaaldag die vermeld is in de bestelling, zal de bestelling niet bewaard worden. In geval van herhaalde niet-aankoop/ophaling van voorbereide bestellingen, behoudt cora zich het recht voor om een deelname in de kosten voor het verwerken en het voorbereiden van de bestelling te factureren van een bedrag van € 20 per niet-gekochte/opgehaalde bestelling.

 

Bij de ophaling van de producten controleert de Klant ze op zichtbare beschadigingen en op de overeenstemming ervan met zijn bestelling (hoeveelheid, aard van de producten enz.). Elke klacht hieromtrent moet onmiddellijk worden gemeld bij de ophaling op de betrokken exploitatiezetel.

Na de ophaling is de Klant verantwoordelijk voor het vervoer en de goede bewaring van de producten.

 

Voor alle wettelijke bepalingen die de verkoop van bepaalde producten aan minderjarigen of aan andere categorieën verbieden, zal de controle van die voorwaarden worden uitgevoerd op het ogenblik van de aankoop en de ophaling van de bestelde producten. cora behoudt zich het recht voor om de ophaling te weigeren als de koper niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

 

Voor sommige welbepaalde geografische zones kan de gebruiker eveneens de optie van levering aan huis kiezen. Hij zal in voorkomend geval worden doorverwezen naar de site van de partner, hij zal de nuttige aanwijzingen volgen en de betaling van de leveringsdienst doen volgens de bij die partner toepasselijke modaliteiten.

 

 

Artikel 9: Herroepingsrecht

 

9.1 Het herroepingsrecht voor de niet-bederfbare producten

 

Elke consument beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een derde, die niet de transporteur is en aangeduid is door de consument, fysiek het goed in zijn bezit neemt om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder enige reden te moeten opgeven of een boete te moeten betalen.

 

De retourkosten blijven ten laste van de Klant.

 

9.2 De uitoefening van het herroepingsrecht voor de niet-bederfbare producten

 

De Klant die zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, neemt bij voorkeur via het contactformulier contact op met de klantendienst en geeft duidelijk zijn wil te kennen om dit recht uit te oefenen. Het herroepingsrecht kan eveneens worden uitgeoefend via het herroepingsformulier dat door cora ter beschikking wordt gesteld op het ophaalpunt. In alle gevallen moeten de volledige gegevens van de klant en het nummer van de bestelling worden meegedeeld.

 

BELANGRIJK: Vanaf de mededeling van zijn beslissing om zijn herroepingsrecht in te roepen, beschikt de Klant over 14 dagen om het goed volgens de hierna vermelde modaliteiten terug te sturen. De Klant moet bij elke retour van colli de ingevulde en ondertekende retourbon en het etiket ervan bijvoegen. De retourbon en het etiket zullen door cora aan de Klant via e-mail of op verzoek op het ophaalpunt worden overgemaakt.

 

Als een van die modaliteiten niet werd nageleefd, behoudt cora zich het recht voor de retour van het product niet te aanvaarden en kan de terugbetaling niet gebeuren.

 

 

9.3 De herroepingstermijn van 14 dagen is niet van toepassing voor de verkochte bederfbare producten en de Klant kan zich er dus niet op beroepen.

 

9.4. De retour van het (de) product(en) dient te gebeuren in zijn (hun) oorspronkelijke verpakking en in goede staat. Het (de) product(en) moet(en) volledig zijn en in perfecte staat van wederverkoop, dit wil zeggen voorzien van de accessoires die vermeld zijn in de technische fiche van het product (documentatie, licentie voor de informaticaproducten …). Elk product dat door de Klant beschadigd werd, onvolledig is of gebruikt werd voor andere doeleinden of een ander gebruik dan de doeleinden die of het gebruik dat strikt tot de redelijke uitoefening van het herroepingsrecht zijn/is beperkt, zal worden geweigerd. Het zal niet worden terugbetaald of geruild en zal opnieuw ter beschikking worden gesteld van de Klant. Alleen de handelingen die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten aan te tonen, worden beschouwd als een toegelaten gebruik voor de doeleinden van de redelijke uitoefening van het herroepingsrecht. Verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, inktpatronen … mogen niettemin in geen geval gedeeltelijk gebruikt worden.

De retour kan gebeuren via een transporteur naar keuze. Bij elke retour van colli’s moeten de ingevulde en ondertekende retourbon en het etiket ervan worden bijgevoegd. De retourbon en het etiket zullen door cora aan de Klant via e-mail worden overgemaakt, ongeacht het middel dat door de klant wordt gebruikt om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.      

cora behoudt zich het recht voor het product niet te aanvaarden indien de retourbon of het etiket er niet bijgevoegd zijn (of indien cora de Klant niet kan identificeren).

9.5. Retour van een product dat niet overeenstemt met de bestelling       

Als de Klant vaststelt dat het ontvangen product niet overeenstemt met het bestelde product of de beschrijving ervan op de Site, kan hij het product bij de ophaling weigeren of het terugzenden naar de Verkoper.       
De retourkosten zullen dan ten laste van cora zijn.

9.6. Terugbetaling

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht moet cora de bedragen die de Klant betaald heeft aan hem terugbetalen zonder boete en met inbegrip van de leveringskosten, met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant in voorkomend geval heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de minder dure wijze die door CORA wordt voorgesteld, d.i. de retour naar het ophaalpunt. De terugbetaling moet binnen 14 dagen na de teruggave van het goed of de mededeling door de klant van het bewijs van de terugzending gebeuren.

Artikel 10: Garantie

10.1. Wettelijke garantie

De Klant kan zich in ieder geval beroepen op de wettelijke garantie:

 • alle gekochte producten zijn gewaarborgd gedurende een periode van 2 jaar vanaf de levering
 • elk gebrek aan overeenstemming dat wordt vastgesteld tijdens de eerste 6 maanden na de levering van het product wordt vermoed te bestaan vanaf de levering van het goed. cora heeft het recht om het tegenbewijs te leveren in geval van onenigheid.
 • voor de volgende 18 maanden, in geval van betwisting door cora van de niet-conformiteit, zal de Klant gehouden zijn te bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming bestond op het ogenblik van de levering van het goed.
 • de Klant heeft het recht
  • het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het product te eisen (naar keuze van de Klant, maar in functie van wat mogelijk of redelijk is). De vervanging van het toestel zal kosteloos gebeuren, door een identiek of gelijkaardig model, dat overeenstemt met de marktprijs op het ogenblik van de vervanging. De duur van de garantie, in voorkomend geval verlengd met de duur van de buitengebruikstelling, zal blijven voortlopen voor het toestel dat ter vervanging werd geleverd, rekening houdend met de aankoopdatum van het oorspronkelijke toestel.
  • of, enkel in het geval dat de herstelling of de vervanging onevenredig of onmogelijk is of niet kan worden verricht binnen een redelijke termijn, het product terug te geven of het te houden en zich een gedeelte van de prijs te laten terugbetalen (exclusief leveringskosten).
 • cora verbindt zich ertoe het wettelijke beginsel van verlenging van de garantieperiode in acht te nemen voor de gehele duur van immobilisatie van het toestel in geval van gebrek.

10.2. Worden door cora niet beschouwd als een “niet-overeenstemming”:

 • de schade die voortvloeit uit een ongeval, diefstal, vandalisme, brand, bliksem, vorst, waterschade, ontploffing, extreme koude/hitte/vochtigheid van buiten, stroomschommeling, de aanwezigheid van zand, overstroming of de langdurige buitenwerkingstelling van het toestel die niet overeenstemt met een normaal gebruik van een dergelijk toestel;                    
 • de schade ten gevolge van elementen die vreemd zijn aan het toestel (vreemde lichamen, insecten, knaagdieren enz.);
 • de interventiekosten die kunnen worden aangerekend wanneer geen enkel(e) gebrek, afwijking of functiestoornis van het toestel kon worden vastgesteld;
 • het onderhoud van het toestel en elke vervanging van de stukken die door de constructeur worden geprogrammeerd en die worden geïntegreerd in het toestel bij het onderhoud;
 • elke schade die voortvloeit uit het energieverbruik, het gebruik of de installatie dat/die niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant;
 • de vervanging van verbruiksstukken waarvan de geleidelijke en toenemende slijtage de periodieke vernieuwing vereist: riemen, gloeilampen, batterijen, kabels, scheer- of snijbladen en -messen, zekeringen, inktpatronen enz. tenzij deze zelf een specifiek gebrek vertonen op het ogenblik van de verkoop;
 • elke schade ten gevolge van het gebruik van software die via onwettelijke middelen (kopieën) werd verkregen, van een programmawijziging of de configuratie van computergegevens;
 • het verlies van informatie in geval van een computerstoring, storingen ten gevolge van computervirussen, bij het aansluiten van toebehoren;
 • storingen ten gevolge van een virus of elk voorgeprogrammeerd systeem met een gelijkaardig gevolg;
 • een onderdeel dat volgens de fabrikant niet overeenstemt met de oorspronkelijke gegevens van het toestel of een element dat zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant werd gewijzigd of schade ten gevolge van de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende hersteller;
 • een opzettelijke daad of nalatigheid van of een verkeerde bediening door de gebruiker of een derde;
 • een gebrekkige of niet-conforme installatie, een gebeurtenis die volgt op de niet-naleving van de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant en de niet-opvolging van de procedures van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel wordt geleverd. Een gebruik van commerciële, collectieve, industriële of beroepsmatige aard, behalve indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen op het ogenblik van de aankoop;
 • de oxidatie van de draagbare communicatietoestellen;
 • de uitwendige delen: vernis, email, lak, verf, krassen, splinters of afdrukken op de behuizing van het toestel of het toebehoren, waarvan de koper bij de inontvangstneming niet redelijkerwijze onkundig kon zijn.

Tijdens de eerste 6 maanden volgend op de levering van het product moet cora het bewijs van deze elementen leveren. Tijdens de volgende 18 maanden, indien cora een van die uitsluitingen inroept, zal de Klant gehouden zijn het bewijs te leveren dat het gebrek aan overeenstemming bestond op het ogenblik van de levering van het goed.

 

10.3. Dienst na verkoop

cora verbindt zich ertoe via haar dienst na verkoop in te staan voor de garantie van alle producten die in een van haar Belgische winkels of webshops werden aangekocht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 

10.4. Contractuele garantie

De Klant geniet voor de producten die gekocht worden op basis van een bestelling via coradrive dezelfde garanties als deze die van toepassing zijn voor de producten die gekocht worden in de betrokken hypermarkt. 

 

Elke consument beschikt over wettelijke rechten op grond van de toepasselijke wetgeving die de verkoop van consumptiegoederen regelt. Die rechten worden in geen geval aangetast door deze cora-garantie.

 

 

Gelet op het bederfbare karakter van sommige verkochte goederen verbindt de Klant zich ertoe om de overeenstemming van zijn bestelling te controleren bij de ontvangst ervan.

Na de betaling is de klant verantwoordelijk voor het vervoer en de goede bewaring van de producten.

 

Bij cora geldt het kasticket als garantie.

 

Elke consument beschikt over wettelijke rechten op grond van de toepasselijke wetgeving die de verkoop van consumptiegoederen regelt. Cora verbindt zich bovendien ertoe al haar klanten de leveranciersgaranties te laten genieten telkens deze groter zijn dan de wettelijke garanties.


Er wordt aan herinnerd dat over het algemeen en onder voorbehoud van de beoordeling door de rechtbanken, de naleving van de bepalingen met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat:

 • de koper zijn financiële verplichtingen ten aanzien van cora nakomt
 • de koper het toestel op normale wijze* gebruikt
 • voor zeer technische verrichtingen* geen enkele derde die niet werd erkend door de verkoper of de fabrikant het toestel herstelt (behalve bij overmacht of langdurig in gebreke blijven van de verkoper).

*Zie de gebruiks- en onderhoudshandleiding en de toepassingsvoorwaarden van de contractuele garantie.

 

In ieder geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de bestelling. De Verkoper draagt geen aansprakelijkheid voor zijn producten indien de Klant de voorwaarden of de optimale bewaringsdata van de producten niet heeft nageleefd.

 

Deze bepalingen staan de wettelijke conformiteitswaarborg niet in de weg, zoals die bepaald wordt door het Burgerlijk Wetboek en in het bijzonder de wet van 01/09/2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

 

 

cora verbindt zich ertoe het wettelijke principe van de verlenging van de garantieperiode na te leven voor de volledige duur van buitengebruikstelling van het toestel in geval van een gebrek en te voorzien in een vervanging door een identiek of gelijkaardig toestel indien het niet kan worden hersteld.

De vervanging van het toestel zal gebeuren zonder kosten, door een identiek of gelijkaardig model dat overeenstemt met de marktprijs op het ogenblik van de vervanging. De duur van de garantie, in voorkomend geval verlengd met de duur van de buitengebruikstelling, zal blijven voortlopen voor het toestel dat ter vervanging werd geleverd, rekening houdend met de aankoopdatum van het oorspronkelijke toestel.

 

 

DE GARANTIE DEKT NIET:

De schade die voortvloeit uit een ongeval, diefstal, vandalisme, brand, bliksem, vorst, extreme koude/hitte/vochtigheid van buiten, overstroming die corrosie voor gevolg heeft (bv. oxidatie van gsm’s) of de langdurige buitenwerkingstelling van het toestel die niet overeenstemt met een normaal gebruik van een toestel.

De interventiekosten die kunnen worden aangerekend wanneer geen enkel(e) gebrek, afwijking of functiestoornis van het toestel kon worden vastgesteld.

Het onderhoud van het toestel en elke vervanging van de stukken die door de constructeur worden geprogrammeerd en die worden geïntegreerd in het toestel bij het onderhoud.

Elke schade die voortvloeit uit het energieverbruik, het gebruik of de installatie dat/die niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant.

 

De vervanging van de verbruiksgoederen: riemen, gloeilampen, batterijen, scheer- of snijbladen en -messen, zekeringen, inktpatronen enz. tenzij deze zelf een specifiek gebrek vertonen op het ogenblik van de verkoop.

Elke schade ten gevolge van het gebruik van software die via illegale middelen (kopieën) werd verkregen, van een programmawijziging of de configuratie van computergegevens.

Storingen ten gevolge van een virus of elk voorgeprogrammeerd systeem met een gelijkaardig gevolg.

Een onderdeel dat volgens de fabrikant niet overeenstemt met de oorspronkelijke gegevens van het toestel of een element dat gewijzigd wordt zonder de voorafgaande toestemming van de fabrikant.

Een opzettelijke daad of nalatigheid van de gebruiker of een derde.

Een gebeurtenis die volgt op de niet-naleving van de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant en de niet-opvolging van de procedures van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel wordt geleverd. Een gebruik van commerciële, collectieve, industriële of beroepsmatige aard, behalve indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen op het ogenblik van de aankoop.

De oxidatie van de draagbare communicatietoestellen.

De uitwendige delen: vernis, email, lak, verf, krassen, splinters of afdrukken op de behuizing van het toestel of het toebehoren, waarvan de koper bij de inontvangstneming niet redelijkerwijze onkundig kon zijn.

Er wordt aan herinnerd dat over het algemeen en onder voorbehoud van de beoordeling door de rechtbanken, de naleving van de bepalingen met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat:

                                    de koper zijn financiële verplichtingen ten aanzien van cora nakomt

                                de koper het toestel op normale wijze* gebruikt

                                voor zeer technische* verrichtingen geen enkele derde die niet werd erkend door de verkoper of de fabrikant het toestel herstelt (behalve bij overmacht of langdurig in gebreke blijven van de verkoper).

                                *Zie de gebruiks- en onderhoudshandleiding en de toepassingsvoorwaarden van de contractuele garantie.

Deze bepalingen staan de wettelijke conformiteitswaarborg niet in de weg, zoals die bepaald wordt door het Burgerlijk Wetboek en in het bijzonder de wet van 01/09/2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

 

Artikel 11: Klantenrelatie


Voor elke vraag, inlichting of klacht staat de Klantendienst van de Verkoper ter beschikking van de Klant:


Voor de dienst vóór verkoop (u wilt een product kopen, u hebt een vraag over dat product, u hebt hulp nodig bij het plaatsen van de bestelling …):

 • Coradrive Woluwe, Gemeenschappenlaan 122, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe: R90-wo@cora.be +32 2 778 18 18
 • Coradrive Hornu, route de Mons 163, 7301 Hornu: R90-ho@cora.be +32 65 710 333
 • Coradrive Messancy, route d’Arlon, 6780 Messancy: R90-ms@cora.be +32 63 382 508

Telefonisch bereikbaar van maandag tot zaterdag, behalve op feestdagen, van 9.00 u tot 19.00 u.

 

-           Per e-mail met gebruik van het contactformulier dat beschikbaar is onder aan elke pagina van de site

 •      Per post op het volgende adres: CORA nv “coradrive”, Rue de Capilône 10, 6220 Heppignies, België.

 

Naargelang hun aard kunnen de klachten na verkoop als volgt worden gemeld:

                                ofwel rechtstreeks op de coradrive-site, via de rubriek “Neem contact op met ons”

                                ofwel bij het coradrive-ophaalpunt

                                ofwel bij het onthaal van uw hypermarkt

                                ofwel bij de dienst na verkoop (als het elektrische of elektromechanische toestellen betreft)

                                ofwel op de maatschappelijke zetel van de vennootschap

 

Alle vragen en klachten betreffende de levering moeten rechtstreeks gericht worden aan de betrokken partner, volgens de procedures die van toepassing zijn in overeenstemming met diens Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 12: Gebruik van Persoonsgegevens

Zie voor :

Woluwe : persoonsgegevens

Rocourt : persoonsgegevens

 

Artikel 13: Cookies

Cora verzamelt automatisch gegevens over de Klant via cookies, waardoor zij het surfgedrag van de Klant op de Site kan volgen via de dienst Google Analytics. Cookies zijn tekstbestanden op de computer van de Klant waartoe de server toegang heeft om gegevens te lezen en te registreren. Die gegevens worden bewaard op de computer van de Klant in een tekstbestand. Een cookie is verbonden aan een unieke domeinnaam (die van server die het heeft geplaatst). Een cookie bevat een unieke identificatiecode die wordt bewaard in de database van de server. Dankzij die identificatiecode kan de Site uw computer bij elk bezoek herkennen.      
 

Door onze Site en diensten te gebruiken, aanvaardt de Klant het gebruik van deze cookies.

Hoe cookies wissen? Alles hangt af van de internetbrowser van de Klant maar in principe (behalve voor de Flash-cookies, die slechts vanaf de harde schijf kunnen worden gewist) is het steeds mogelijk de cookies te wissen op de plaats waar ze op de computer worden bewaard. De wijze waarop ze worden bewaard is echter afhankelijk van de gebruikte browser.


In principe moet de Klant om een cookie te verwijderen:   
- in de menubalk het menu Extra kiezen,     
- in de vervolgkeuzelijst Internetopties kiezen,          
- op het tabblad Algemeen klikken, 
- in de sectie Tijdelijke internetbestanden op de knop Cookies verwijderen klikken,         
- Ja antwoorden op de vraag “Wilt u alle cookies uit de map Tijdelijke internetbestanden wissen?”

Artikel 14: Intellectuele eigendom

 De teksten en grafische elementen, de wijze waarop ze in de Site zijn opgenomen en de Site zelf zijn de exclusieve eigendom van Cora en worden beschermd op grond van de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten. De logo’s, onderscheidende tekens van de Cora-groep worden beschermd op basis van het merkenrecht.

Elke aantasting van de elementen die aanwezig zijn op de Site of van de Site en, in afwezigheid van een uitdrukkelijke toestemming, elk(e) reproductie, download, kopie, wijziging, volledig of gedeeltelijk commercieel gebruik van de verschillende elementen van de Site zijn verboden en stellen diegene(n) die zich er schuldig aan maakt (maken) bloot aan vervolging.

Door in te loggen op deze Site kent Cora de betrokken Klant een gebruikslicentie toe onder de volgende voorwaarden:


- een privaat, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de inhoud van de Site of een van de bestanddelen ervan, 
- een reproductierecht voor opslag en weergave op een single-user-scherm in één exemplaar, voor back-up of voor het afdrukken,           
- elk gebruik van documenten afkomstig van de Site moet de bron ervan vermelden.    

Elk ander gebruik is verboden, met name het gebruik voor commerciële doeleinden, een gebruik in een netwerk, het herhaald en systematisch opvragen van de elementen van de site.

Elk gebruik van de Site dat indruist tegen de bepalingen van dit artikel vormt een misdrijf inzake namaak, waarvoor aan de persoon die een dergelijk misdrijf heeft begaan (een “Namaker”) verantwoording kan worden gevraagd. Tegen elke Namaker kunnen burgerlijke en strafrechtelijke sancties worden uitgesproken.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 Algemeenheid

De gedetailleerde productfiche is de enige contractuele bron, met uitsluiting van de foto’s.

In het algemeen zijn alle verbintenissen van de Verkoper middelenverbintenissen.

Dit beding is van toepassing onverminderd elke openbare-ordeverplichting die aan de Verkoper wordt opgelegd door een wetgeving ter bescherming van de consument die van toepassing is op de Klant-Consument.

De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen bij de niet- of slechte uitvoering van zijn verbintenissen, als die te wijten zijn aan de daad van de klant of aan de daad van een derde of aan een geval van overmacht.

 

In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot het bedrog, met uitsluiting van de zware fout, de grove fout en de gewoonlijke lichte fout.

 

De Verkoper weigert elke aansprakelijkheid

•          in geval van Indirecte Schade

•          in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van zijn verbintenissen of van ontoereikende medewerking van de Klant in de uitvoering van zijn verbintenissen

 • in geval van fout van een derde

•          in geval van overmacht

15.2 Werking en gebruik van de Site

Cora is slechts gehouden tot een middelenverbintenis wat de werking en de continuïteit van de Site betreft. Cora kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden: 
- voor de snelheid waarmee men toegang krijgt tot de Site vanaf andere websites, de snelheid waarmee de pagina’s van de Site kunnen worden geopend en geraadpleegd, externe vertragingen, de schorsing of ontoegankelijkheid van de dienst, het bedrieglijke gebruik door derden van alle informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld.    

- voor feiten die te wijten zijn aan overmacht, storingen en problemen van technische aard met betrekking tot de uitrusting, de programma’s, internetnetwerksoftware die in voorkomend geval de schorsing of de stopzetting van de dienst kunnen meebrengen.      
- indien de door de Site voorgestelde dienst onverenigbaar blijkt of functiestoornissen vertoont met bepaalde software, configuraties, exploitatiesystemen of uitrustingen van de Klant. 

De Klant moet zijn technische uitrustingen beschermen, met name tegen elke vorm van aantasting door virussen en/of inbraakpogingen.      
De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de dienst en kan Cora niet aansprakelijk stellen voor enige klacht en/of procedure die tegen hem wordt ingediend/ingesteld. Hij verbindt zich ertoe elke klacht die wordt ingediend en/of elke procedure die wordt ingesteld tegen Cora en die verband zou houden met zijn gebruik van de dienst, persoonlijk op zich te nemen.         

Cora behoudt zich het recht voor aan haar diensten alle wijzigingen en verbeteringen aan te brengen die zij nodig of nuttig acht en zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.


Bovendien behoudt Cora zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging of vergoeding een dienst of alle diensten die ze op de Site aanbiedt tijdelijk of definitief stop te zetten. Cora zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

15.3 Externe link

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksregels en met name met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens van de Klant. Cora beveelt de Klant aan kennis te nemen van de gebruiksregels van die sites en met name die die van toepassing zijn op hun persoonsgegevens. Cora gaat geen enkele verbintenis aan met betrekking tot die andere websites waartoe de Klant toegang zou kunnen hebben via de Site, met name wat hun inhoud, werking en de toegang tot die sites betreft en met betrekking tot het gebruik van hun persoonsgegevens door die sites.

15.4 Bewijs

Behoudens tegenbewijs door de Klant worden de automatische registratiesystemen van de Verkoper beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de verkoopovereenkomst.

Artikel 16: Toepasselijk recht / Klachten en geschillen

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

In geval van een geschil kan de Klant zijn klachten richten aan de Klantendienst van Cora om een minnelijke oplossing te zoeken.
 

Bij gebrek aan akkoord tussen de Partijen zal elk geschil betreffende de bestelling, de levering, de herstelling, de betaling van de betrokken goederen en diensten en/of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden onderworpen worden aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de betrokken uitbatingszetel van cora zich bevindt. Wanneer verschillende uitbatingszetels van cora betrokken zijn, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Charleroi uitsluitend bevoegd.

 

Indien gelijk welke van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of zonder gevolg zou worden verklaard, moet een dergelijke bepaling zo worden geïnterpreteerd dat ze de bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weergeeft en de overblijvende bepalingen zullen van rechtswege van toepassing worden geacht.

           
In geval van nietigheid van een beding van deze Algemene Voorwaarden zal dit beding voor niet geschreven worden gehouden en zal de rest van de Algemene Voorwaarden bindend blijven tussen de Verkoper en de Klant. 

+/- De prijs wordt bepaald door het gewicht

De versproducten worden met zorg klaargemaakt door onze bestelordner,
teler, beenhouwer of vishandelaar.

Het gewicht van de versneden of gewogen producten kan dus variëren tot maximum 10%.

Zelfs wanneer u online betaalt,
wordt het bedrag pas ingehouden bij de ophaling van uw bestelling.

Ik heb het begrepen!
Nog eenvoudiger!

Voeg in één keer grote hoeveelheden toe!
Ga naar uw winkelmandje om manueel
de gewenste hoeveelheid in te stellen.

Ik heb het begrepen!
Ontdek je gepersonaliseerde aanbiedingen
Vindt je reeds gekochte producten
om tijd te winnen…
Sluiten
Mijn Drive

Anderlecht Veranderen van winkel

02/55.85.554
Contact met ons opnemen via e-mail
Ophaling in de drive Ophalingsperiodes

Toegang

15 Drève Olympique, 1070 Anderlecht - Het plan vergroten
(bovenparking)

 

en om de toegang nog makkelijker te maken ...

U gaat van winkel veranderen.

Afhankelijk van de gekozen winkel kunnen wijzigingen in prijzen, voorraad en promoties worden toegepast op uw winkelmandje.

Veranderen van winkel?