Cliquez pour fermer
Mijn account
Terug
Mijn account
Uw wachtwoord werd u per e-mail toegezonden. Raadpleeg uw inbox en meld u opnieuw aan! Aanmelden
Betaling voor de drive enkel mogelijk met de bankkaart
Volgend openingsuur voor de afhaling van goederen voor Anderlecht op 26-02 om 09:00
Mijn winkelmandje
Encore + d’économies ? 3 offres peuvent vous intéresser

Persoonsgegevens

Versie van 23/05/2018

Dit Beleid betreffende persoonsgegevens van klanten is bedoeld voor alle houders van een online Cora-klantenaccount en de gebruikers van de Cora-Websites en -Applicaties, alsook de bestemmelingen van de Cora-newsletters.

Het Beleid geeft een gedetailleerd overzicht van de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken wanneer u een van onze Websites of Applicaties gebruikt, en van de rechten waarover u beschikt.

Dit Beleid is belangrijk voor u omdat het u informeert en de mogelijkheid verschaft om via de Cora-Websites en -Applicaties aankopen te doen of op een veilige en transparante manier een beroep te doen op de diensten van Cora.

Cora behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen of bij te werken in het licht van de aanhoudende evolutie van de nieuwe technologieën en onze wettelijke verplichtingen. U wordt op de hoogte gebracht van belangrijke veranderingen, maar wij raden u aan om regelmatig de laatste versie te raadplegen die permanent beschikbaar is op onze Websites of Applicaties. Deze versie vernietigt en vervangt de voorgaande versies.

Dit Beleid is niet van toepassing op de websites of applicaties die u bezoekt via hyperlinks op de Cora-Websites of -Applicaties of op de websites waarnaar u bent doorverwezen vanaf de Cora-Websites.

Artikel 1. Definities

Voor een goed begrip van dit Beleid moeten de termen met een hoofdletter worden begrepen zoals hieronder gedefinieerd, ongeacht of ze in het meervoud of in het enkelvoud staan.

“Cora”: de vennootschap Cora nv met maatschappelijke zetel te Rue de Capilône 10, 6220 Heppignies – BTW BE0402.537.726 – RPR Charleroi; verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die werden verzameld tijdens uw gebruik van de Websites, Applicaties of diensten van Cora (zoals online-bestellingen, het gebruik van de Cora-Applicaties of het bezoeken van de Cora-Websites).

“Beleid betreffende persoonsgegevens”: dit beleid dat de maatregelen beschrijft die worden genomen met betrekking tot het gebruik en het beheer van uw Persoonsgegevens tijdens het gebruik van de Websites of Applicaties.

“Cookie(s)”: een klein tekstbestand dat, onder voorbehoud van uw toestemming, kan worden opgeslagen op een specifieke ruimte van de harde schijf van uw Terminal bij het raadplegen van een onlinedienst via uw browser. Een Cookie laat niet toe de gebruiker te identificeren, maar registreert informatie over het surfgedrag van een Terminal op een website.

Daarnaast bestaan er technologische procedés met hetzelfde doel als de Cookies. Deze worden “Verwante Technologieën” genoemd en zijn van toepassing tijdens uw gebruik van onze Applicaties.

“Persoonsgegevens”: alle informatie of alle gegevens – die op u betrekking hebben en waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kunt worden geïdentificeerd– die u opgeeft bij het gebruik van een Cora-Website, -Applicatie of -dienst.

“Applicatie”: de te downloaden applicaties die door Cora worden ontwikkeld en geëxploiteerd, en u toegang geven tot de Cora-diensten, zoals de mogelijkheid om online inkopen te doen.

“Website”: de webpagina’s die door Cora worden ontwikkeld en geëxploiteerd en u toegang geven tot de Cora-diensten, zoals de mogelijkheid om online inkopen te doen.

“Terminal”: het toestel dat u gebruikt om een Website te bezoeken of toegang te krijgen tot een Applicatie: computer, tablet, smartphone enz.

Artikel 2. De verzamelde Persoonsgegevens

De door Cora verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van het contract dat concreet tot uitdrukking komt in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van uw klantenaccount (AGV) of de Algemene Verkoopsvoorwaarden (AVV) of uw toestemming.

De verschillende categorieën van verzamelde Persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op:

- uw identificatie;

- uw contactgegevens;

- gegevens over uw gezinssituatie;

- informatie over uw studies en beroepsactiviteit;

- financiële gegevens, bank- of transactiegegevens die u uitvoert;

- gegevens over uw koopgedrag, uw gewoonten en uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik dat u maakt van onze producten en diensten;

- gegevens over de interacties die we met u hebben (bv. vragen over een product of dienst van Cora).

Verplicht in te vullen Persoonsgegevens worden op het formulier aangeduid met een sterretje. Een ontbrekend antwoord zal ons beletten de gewenste dienst te activeren.

Soms worden Persoonsgegevens gevraagd die niet voorzien zijn van een sterretje. Deze zijn niet verplicht en enkel bedoeld om uw voorkeuren beter te kennen en u de dienst aan te bieden die het beste bij deze voorkeuren past.

Artikel 3. Gebruik van Persoonsgegevens (Doelstellingen en bestemmelingen)

Met uw Persoonsgegevens kunnen wij u identificeren en uw programma en getrouwheidsaanbiedingen beheren, uw bestellingen verwerken en opvolgen, het gebruik en de werking van onze Websites of Applicaties optimaliseren, marketingstudies en statistische analyses uitvoeren, met name met betrekking tot de kwaliteit van onze producten en diensten. Ze stellen ons ook in staat om u op de hoogte te brengen van een eventuele terugroeping van producten bij de consument.

Cora is verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens die via de Cora-Websites en -Applicaties worden verzameld. We kunnen deze doorgeven aan onze verwerkers.

Artikel 4. Verwerking van Persoonsgegevens

Uw Gegevens kunnen het voorwerp uitmaken van een overdracht buiten de Europese Unie. In voorkomend geval gebeurt deze overdracht naar een land (of bestemmeling) dat een voldoende beschermingsniveau garandeert, of wordt de overdracht omkaderd door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Artikel 5. Duur en voorwaarden voor de bewaring van de Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang u de Cora-diensten gebruikt.

De duur van de bewaring van uw Persoonsgegevens is afhankelijk de relatie die u hebt met Cora.

Wij bewaren uw gegevens:

- tot 3 jaar na uw laatste activiteit als abonnee op onze newsletters

- tot 10 jaar na schrapping van uw klantenaccount indien u houder bent van een onlineklantenaccount

- tot 2 jaar na uw laatste sollicitatie indien u solliciteert voor een jobaanbieding bij Cora.

Artikel 6. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over de volgende rechten op uw gegevens: recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid. U kunt zelf de richtlijnen bepalen met betrekking tot de bewaartijd, de verwijdering en de communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Klik op de volgende link om een van deze rechten uit te oefenen: link contactformulier

U kunt ook contact opnemen met de beheerder van de Persoonsgegevens op het volgende adres: DPO@cora.be.

Bij niet-naleving van de bovenstaande bepalingen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Online:

https://www.privacycommission.be/nl (link extern) commission@privacycommission.be

Adres

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.:

02 274 48 00

02 274 48 79 (voor eerstelijnshulp)

 

Artikel 7. Cookies en Verwante Technologieën

Wij kunnen Cookies op uw Terminal plaatsen via uw internetbrowser wanneer u de Website bezoekt of Verwante Technologieën inzetten wanneer u onze Applicaties gebruikt. Ze registreren informatie over uw surfgedrag op de Websites of Applicaties van Cora. Deze informatie zal worden gelezen tijdens uw latere bezoeken zodat u eenvoudiger op de Website of Applicatie kunt surfen en van de diensten kunt gebruikmaken.

Cora gebruikt verschillende soorten Cookies en Verwante Technologieën voor haar Websites en Applicaties:

1 / Voor de goede werking van de Website of de Applicatie

Deze Cookies en Verwante Technologieën zijn onmisbaar voor bepaalde functionaliteiten (inloggen klantenaccount, registratie van bestellingen ...).

2 / Voor de meting van het bereik

Aan de hand van deze Cookies en Gelijkaardige Technologieën kunnen we:

- bezoekstatistieken opmaken om de diensten en de aanbiedingen op de Website of de App te verbeteren,

- technische informatie verzamelen over uw Terminal (de browser die u gebruikt, de beeldresolutie ...) om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website of onze Applicatie te optimaliseren.

3 / Cookies afkomstig van de sociale media

We bieden op onze Website knoppen aan om content op de sociale media te delen (Facebook, Twitter ...). Wanneer u een webpagina bezoekt waarop een van deze knoppen voorkomt, kan het sociale netwerk deze visual aan uw profiel linken, zelfs als u niet op de knop klikt en niet op dit netwerk bent aangesloten. Deze sociale media kunnen hierdoor Cookies verzenden vanaf onze Website. Wij hebben geen invloed op de processen die ze gebruiken om informatie over uw surfgedrag en de Persoonsgegevens waarover ze beschikken, te controleren. Wij raden u aan om de gebruiksvoorwaarden van uw gegevens op deze sociale media te checken.

4 / Cookies van derde partijen

Dit zijn Cookies die door onze partners worden verzonden om u diensten aan te bieden die afgestemd zijn op uw interesses.

Alleen de afzender van een Cookie kan de daarin aanwezige informatie lezen of wijzigen.

Een Cookie kan niet worden gebruikt om informatie te lezen in de bestanden op uw Terminal.

U kunt de installatie van deze Cookies weigeren of aanpassen via uw browser-instellingen (zie details hieronder met betrekking tot de gebruikte browser). Dat kan er evenwel toe leiden dat het gebruik van de Website wijzigt of zelfs onmogelijk wordt.

De configuratie verschilt voor elke browser. Wij verzoeken u hiervoor het Help-menu van uw browser te raadplegen:

 

- Voor Internet ExplorerTM: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Voor SafariTM: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US

- Voor ChromeTM: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

- Voor FirefoxTM:

  https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

- Voor OperaTM: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

+/- De prijs wordt bepaald door het gewicht

De versproducten worden met zorg klaargemaakt door onze bestelordner,
teler, beenhouwer of vishandelaar.

Het gewicht van de versneden of gewogen producten kan dus variëren tot maximum 10%.

Zelfs wanneer u online betaalt,
wordt het bedrag pas ingehouden bij de ophaling van uw bestelling.

Ik heb het begrepen!
Nog eenvoudiger!

Voeg in één keer grote hoeveelheden toe!
Ga naar uw winkelmandje om manueel
de gewenste hoeveelheid in te stellen.

Ik heb het begrepen!
Ontdek je gepersonaliseerde aanbiedingen
Vindt je reeds gekochte producten
om tijd te winnen…
Sluiten
Mijn Drive

Anderlecht Veranderen van winkel

02/558.55.81
Contact met ons opnemen via e-mail
Ophaling in de drive Ophalingsperiodes

Thuisbezorging

Uw boodschappen ontvangen op het door u gekozen leveringsmoment, van maandag tot en met zaterdag inbegrepen!

Toegang

15 Drève Olympique, 1070 Anderlecht - Het plan vergroten
(bovenparking)

 

en om de toegang nog makkelijker te maken ...

U gaat van winkel veranderen.

Afhankelijk van de gekozen winkel kunnen wijzigingen in prijzen, voorraad en promoties worden toegepast op uw winkelmandje.

Veranderen van winkel?